Συστατικά

To Υγρό Καθαρισμού Gentle Care περιέχει:

<5%: Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, Σαπούνι. Επίσης περιέχει: Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone, Αρωματικές ουσίες.

 

Το Υγρό Γενικού Καθαρισμού Ocean Fresh περιέχει:

<5%: Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, Σαπούνι. Επίσης περιέχει: Συντηρητικά (Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone), Αρωματικές ουσίες

Το Καθαριστικό Τζαμιών Vinegar περιέχει:

<5%: Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες. Επίσης περιέχει: Αρωματικές ουσίες.

 

Το Καθαριστικό Τζαμιών Natural περιέχει:

<5%: Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες. Επίσης περιέχει: Αρωματικές ουσίες.

 

Το Απολυμαντικό Καθαριστικό Γενικής Χρήσης περιέχει:

<5%: Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες. Επίσης περιέχει: Απολυμαντικά, Συντητηρικά (Phenoxyethanol), Αρωματικές ουσίες. Απολυμαντικοί παράγοντες σε 100g προϊόντος: 3,0g Γαλακτικό οξύ, 0,06g Ν-(3-αμινοπροπυλο)-N-δωδεκυλοπροπανο-1,3-διαμίνη.

_____________________________

 

Το Απορρυπαντικό Πλυντηρίου Πιάτων AutoDishWash περιέχει:

<5%: Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, Φωσφονικές ενώσεις. Επίσης περιέχει: Ένζυμα, Συντηρητικά (Phenoxyethanol, Benzisothiazolinone), Αρωματικές ουσίες (Limonene).

 

Το Υγρό Πιάτων Platinum+ περιέχει:

5%-15%: Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες. <5%: Αμφοτερικές επιφανειοδραστικές ουσίες, Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες. Επίσης περιέχει: Ένζυμα, Συντηρητικά (Benzisothiazolinone), Αρωματικές ουσίες.

Το Υγρό Πιάτων Grapefruit & White Tea περιέχει:

5%-15%: Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες. <5%: Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, Αμφοτερικές επιφανειοδραστικές ουσίες. Επίσης περιέχει: Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone, Αρωματικές ουσίες.

 

Το Υγρό Πιάτων Aloe Vera περιέχει:

5%-15%: Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες. <5%: Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, Αμφοτερικές επιφανειοδραστικές ουσίες. Επίσης περιέχει: Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone, Αρωματικές ουσίες.

 

Το Υγρό Πιάτων Hygiene+ περιέχει:

5%-15%: Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες. <5%: Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, Αμφοτερικές επιφανειοδραστικές ουσίες. Επίσης περιέχει: Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone, Αρωματικές ουσίες.

_____________________________

 

Τα Υποαλλεργικά Μαλακτικά Ρούχων Golden Blossom | Pink Garden | Ocean Fresh περιέχουν:

<5%-15%: Κατιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, Επίσης περιέχει:Συντηρητικά (Σορβικό οξύ), Αρωματικές ουσίες.

 

Η Σκόνη Πλυντηρίου Natural Power περιέχει:

5%-15%: Λευκαντικοί παράγοντες με βάση το οξυγόνο, Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες. <5%: Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, Ζεόλιθοι, Πολυκαρβοξυλικές ενώσεις, Σαπούνι, Φωσφονικές ενώσεις. Επίσης περιέχει: Ένζυμα, Φθορίζουσες ουσίες, Αρωματικές ουσίες.

 

Το Υγρό Πλυντηρίου Orange Power περιέχει:

5%-15%: Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες. <5%: Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, Σαπούνι, Φωσφονικές ενώσεις. Επίσης περιέχει: Ένζυμα, Λαμπρύνουσες ουσίες, Phenoxyethanol, Αρωματικές ουσίες.

 

Το Υγρό Πλυντηρίου Natural Power περιέχει:

<5%-15%: Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες. <5%: Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, Σαπούνι, Φωσφονικές ενώσεις. Επίσης περιέχει: Ένζυμα, Λαμπρύνουσες ουσίες, Phenoxyethanol, Αρωματικές ουσίες (Hexyl Cinnamal)

_____________________________

Το Υγρό Καθαρισμού Φρούτων & Λαχανικών VeggieWash περιέχει:

<5%: Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, Σαπούνι. Επίσης περιέχει: Phenoxyethanol, Benzisothiazolinone

 

#

Μετάβαση στο περιεχόμενο