ΚΑΘΑΡΑ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ

Για περισσότερο από 15 χρόνια παραμένουμε πιστοί στις αξίες μας αλλά και στην δέσμευση μας για ένα καλύτερο & πιο βιώσιμο μέλλον με καθαρές θάλασσες στην Ελλάδα.  Με γνώμονα την ασφάλεια, την προστασία για τον άνθρωπο, το περιβάλλον & τη θαλάσσια ζωή, υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες των οργανώσεων ΕΝΑΛΕΙΑ & ΑΡΧΕΛΩΝ μέσω του Προγράμματος «ΚΑΘΑΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ». 

Δέσμευση μας, να συν-δημιουργήσουμε μαζί ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας, θωρακίζοντας την περιβαντολογική κληρονομιά μας και εκπαιδεύοντας αλιείς και νέους μαθητές σε βιώσιμες πρακτικές, παρέχοντας τους υποστήριξη καθώς και τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία. 

Η δράση μας

ΚΑΘΑΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΝΗΤΗ  

διάρκειας 3 μηνών από την 
5η Ιουνίου έως και τις  31 Αυγούστου 
Θέτοντας στο επίκεντρο τη προστασία, την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση καθώς και την υιοθέτηση μιας περιβαντολλογικής κουλτούρας, έχει ως στόχο τη συγκέντρωση και την ένταξη 3.000 κιλών θαλάσσιου πλαστικού & χρησιμοποιημένου αλιευτικού εξοπλισμού στην κυκλική οικονομία καθώς και την εκπαίδευση αλιείων και νέων μαθητών γύρω από βιώσιμες πρακτικές για την προστασία των θαλασσών μας.

αλιευτικού εξοπλισμού εγκαταλείποντα στην θάλασσα κάθε χρόνο

0 + τόνοι
Προβλέπεται πως η παραγωγή πλαστικού θα αυξηθεί κατα 40% τα επόμενα χρόνια. Αν δεν ληφθεί κάποιο μέτρο εως το 2050 οι θάλασσες θα περιέχουν περισσότερα πλαστικά απόβλημα απότι ψάρια
0
τόνοι πλαστικού καταλήγουν κάθε χρόνο στην θάλασσα
0 + τόνοι

Στο κέντρο διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών φιλοξενήθηκαν 61 τραυματισμένες ή αρρωστες χελώνες, από τις οποίες οι 22 επέστρεψαν αποθεραπευμένες στην θάλασσα με την βοήθεια του Αρχελών

0 χελώνες

Υπολογίζεται οτι έφτασαν στην Μεσόγειο από τις παραλίες ωοτοκίας

0 χελώνες
Σε περίπου 100 χλμ. ακτής στην Ζάκυνθο, την Πελοπόνησσο και την Κρήτη που εποπτεύθηκαν συστηματικά, καταγράφηκαν περίπου 10.500 φωλιές Καρέττα
0 φωλιές

Γνώριζες ότι...

Η υπόσχεσή μας

Υιοθετούμε 2 αλιευτικά σκάφη με 10 αλιείς για τη συλλογή πλαστικού από την θάλασσα του Αργοσαρωνικoύ κόλπου. Παράλληλα εκπαιδεύουμε αλιείς σε βιώσιμες μεθόδους αλίευσης και νέους μαθητές σε βιώσιμες πρακτικές για την προστασία των θαλασσών μας.  

Υποστηρίζουμε υπερήφανα το όραμα του ΑΡΧΕΛΩΝ, για περισσότερο από 10 χρόνια και ενισχύουμε τη σχέση μας συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικές προγράμματα παιδιών γύρω από την προστασία της θαλάσσιας χελώνας στις ελληνικές θάλασσες. 

ΚΑΘΑΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας

Στήριξε την προσπάθειά μας και
διεκδίκησε MyPlanet δώρα

Αρχελών

Ο Σύλλογος «ΑΡΧΕΛΩΝ» έχει ως αντικείμενο τη μελέτη, προστασία και διάσωση των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους στις σημαντικότερες περιοχές ωοτοκίας της Ελλάδας.

Εναλεία

Η ΕΝΑΛΕΙΑ έχει ως σκοπό την εκπαίδευση σχετικά με την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και στοχεύει στο να καταστήσει το θαλάσσιο οικοσύστημα βιώσιμο.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟ
ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ

#

Μετάβαση στο περιεχόμενο