Διάλεξε ενότητα

Πώς να εμπλέξουμε τα παιδιά
στη διαδικασία της ανακύκλωσης.

Πώς να ενθαρρύνουμε τα παιδιά
να επαναχρησιμοποιούν προϊόντα.

Δίνουμε το σωστό παράδειγμα!

Πώς να εξηγήσουμε τις φιλικές
προς το περιβάλλον επιλογές μας.

Αποφεύγουμε τα προϊόντα μιας χρήσης.

Βγαίνουμε μια οικογενειακή
βόλτα στη φύση.

Πώς να μετατρέψουμε την πράσινη
ενημέρωση σε διασκέδαση.