Τα ΜyPlanet επίσημοι υποστηρικτές του προγράμματος “Γαλάζια Σημαία”